PNVT

Dịch vụ làm visa Nhật Bản diện du lịch

Nhật Bản là Quốc gia có nền kinh tế phát triển thứ 3 trên thế giới và điều làm chúng ta ngạc nhiên hơn khi biết rằng đây là quốc gia không có tài nguyên thiên nhiên khoáng sản và thiên tai động đất thường xuyên xảy ra …

Dịch vụ visa cho người Việt Nam

Ngày nay việc đi lại giữa các quốc gia dễ dàng hơn thông qua việc cấp visa của nước mà bạn cần đến. Việc cấp visa này xét nhiều mặt khác nhau, trên phương diện công tác thì dễ dàng hơn nhiều so với du lịch cá nhân. …

Ký hiệu thị thực Việt Nam

Theo Luật xuất nhập cảnh 2014 (hiệu lực ngày 1/1/2015), thì ký hiệu thị thực thay đổi hoàn toàn so với trước đây. Số lượng thị thực (visa) nhiều hơn đến 20 loại hay 20 ký hiệu, trong khi ký hiệu thi thực theo quy định trước đây …
EnglishVietnamUnknown