Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh
Hồ Chí Minh City Export Processing Zone Authority
HEPZA
35 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh
35 Nguyen Binh Khiem Street, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Send Message to listing owner

Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown