Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh City Oncology Hospital
3 Nơ Trang Long, phường 7, Bình Thạnh, Ho Chi Minh City, Việt Nam
3 No Trang Long Street, Ward 7, Binh Thanh District, Ho Chi Minh City

Send Message to listing owner

Bệnh viện Ung Bướu Thành phố Hồ Chí Minh

EnglishVietnamUnknown