BỘ Y TẾ

BỘ Y TẾ
MINISTRY OF HEALTH
Số 138 A Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
138 A Giang Vo, Ba Dinh District, Hanoi City
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác chưa được phân vào đâu
Thứ trưởngː Bộ Y tế Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân, bao gồm các lĩnh vực: y tế dự phòng, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, thuốc phòng chữa bệnh cho người, mỹ phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe con người, an toàn vệ sinh thực

Send Message to listing owner

BỘ Y TẾ

EnglishVietnamUnknown