CÔNG TY BẢO MINH THĂNG LONG

CÔNG TY BẢO MINH THĂNG LONG
Bao Minh Thang Long Company
Số 2 Giảng võ, Phường Cát Linh, Quận Đống đa, Hà Nội
2 Giang Vo Street, Cat Linh Ward, Dong Da District, Hanoi
HỒ CÔNG TRUNG
0300446973-059
27 – ngày cấp: 19/06/2006

Send Message to listing owner

CÔNG TY BẢO MINH THĂNG LONG

EnglishVietnamUnknown