CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÒA BÌNH

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÒA BÌNH
HOA BINH URBAN ENVIRONMENT SERVICE JOINT STOCK COMPANY
Ấp 1, Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Hamlet 1, Da Phuoc Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
VŨ NGỌC NAM
0304607942 (21/09/2006)
Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng,phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện.
4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Mua bán phân bón hữu cơ
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn đất bùn làm phân vi sinh
3830
Tái chế phế liệu
Chi tiết: Xử lý chất thải rắn, lỏng
4620
Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
Chi tiết: Bán buôn cây cảnh
2012 (Chính)
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón hữu cơ
9632
Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ
Chi tiết: Dịch vụ địa táng, hỏa táng, nhà tang lễ, trông coi nghĩa trang, xây mộ
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
0304607942 (21/09/2006)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ HÒA BÌNH

EnglishVietnamUnknown