CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
Vinatrans International Freight Forwarders Company
VINATRANS
406 Nguyễn Tất Thành, phường 18, Quận 4, TP Hồ Chí Minh
406 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 18, District 4, Ho Chi Minh City
Trương Minh Long
0300648264 (16/03/2010)
0300648264 (16/03/2010)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

EnglishVietnamUnknown