CÔNG TY CP THAN HOẠT TÍNH TOÀN CẦU

CÔNG TY CP THAN HOẠT TÍNH TOÀN CẦU
GLOBAL CARBON RESOURCE JOINT STOCK COMPANY
GCR.,JSC
Số 115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
115 Le Duan Street, Cua Nam Ward, Hoan Kiem District, Hanoi City, Vietnam
NGUYỄN THÀNH LAM
0104177499 (18/09/2009)
(Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật có liên quan)
8299 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu gồm: sản phẩm than hoạt tính (carbon hoạt tính), mã HS: 38021000000 và sản phẩm hạt trao đổi ion, mã HS: 3914000000.
2029
Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất than hoạt tính (các bon hoạt tính) và sản phẩm hạt trao đổi ion.
0104177499 (18/09/2009)

Send Message to listing owner

CÔNG TY CP THAN HOẠT TÍNH TOÀN CẦU

EnglishVietnamUnknown