CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHIỆP KẼM VIỆT THÁI

CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHIỆP KẼM VIỆT THÁI
VIET THAI ZINC INDUSTRY JOINT VENTURE COMPANY
Xã Bản Thi, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn
Ban Thi Commune, Cho Don District, Bac Can Province
AMARITSITTIPOL
4700136571
1399 – ngày cấp: 26/12/2001

Send Message to listing owner

CÔNG TY LIÊN DOANH CÔNG NGHIỆP KẼM VIỆT THÁI

EnglishVietnamUnknown