CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ BÌNH ĐIỀN

CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ BÌNH ĐIỀN
BINH DIEN WHOLESALE MARKET COMPANY
Khu phố 6, Phường 7, Quận 8, TP Hồ Chí Minh
Quarter 6, Ward 7, District 8, Ho Chi Minh City
HỒ PHƯỚC HẢI / TRẦN THÚY LIÊN
0300100037-009
0300100037-009 – ngày cấp: 11/06/2003

Send Message to listing owner

CÔNG TY QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH CHỢ BÌNH ĐIỀN

EnglishVietnamUnknown