CÔNG TY TNHH BIO R&D – 5801254333

CÔNG TY TNHH BIO R&D – 5801254333
BIO R&D COMPANY LIMITED
BIO R&D CO.,LTD
Số 5 đường Đống Đa, Phường 3, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
5 Dong Da Street, Ward 3, Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam
NGUYỄN THỊ BÍCH VÂN
5801254333 (19/11/2014)
0145 (Chính)
Chăn nuôi lợn
0210
Trồng rừng và chăm sóc rừng
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng.
0150
Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
1079
Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Giết mổ và chế biến thực phẩm.
1080
Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thức ăn gia súc gia cầm.
2012
Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón công nghệ vi sinh.
5801254333 (19/11/2014)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH BIO R&D – 5801254333

EnglishVietnamUnknown