CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GẠCH TUYNEL PHƯỚC HÒA

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GẠCH TUYNEL PHƯỚC HÒA
Thửa đất số 106, Tờ bản đồ 48, ấp Đồng Chinh, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
Land Plot 106, Map No. 48, Dong Chinh Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Trần Như Lan

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GẠCH TUYNEL PHƯỚC HÒA

EnglishVietnamUnknown