CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN
Industrial Park – Tan Thuan Corporation
IPC
Số 1489 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phong, Quận 7, TP Hồ Chí Minh
1489 Nguyen Van Linh Street, Tan Phong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
TỀ TRÍ DŨNG
0301052146
0301052146 – ngày cấp: 29/10/1998

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP TÂN THUẬN

EnglishVietnamUnknown