CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ SHIDAX

CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ SHIDAX
GALAXY SHIDAX COMPANY LIMITED
GALAXY SHIDAX CO.,LTD
69 – 71 Đường 17, Khu phố 5, Phường An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
69 – 71, Street No. 17, Quarter 5, An Phu Ward, District 2, Ho Chi Minh City, Vietnam
ĐOÀN VĂN DŨNG
0305580242 (17/03/2008)
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan. Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường, các quy định khác của pháp luật hiện hành và các điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện. Doanh nghiệp phải đáp ứng điều kiện và thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/2/2007 của Chính phủ và Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa sau khi được cấp Giấy phép kinh doanh.
5629 (Chính)
Dịch vụ ăn uống khác
Chi tiết: Dịch vụ cung cấp suất ăn công nghiệp (không kinh doanh dịch vụ ăn uống tại trụ sở).
7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
Chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu thị trường (CPC 864, trừ CPC 86402)
5610
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
chi tiết: Căn-tin (không kinh doanh tại trụ sở).
4633
Bán buôn đồ uống
chi tiết: Bán buôn đồ uống không có cồn (không kinh doanh tại trụ sở).
0305580242 (17/03/2008)

Send Message to listing owner

CÔNG TY TNHH THIÊN HÀ SHIDAX

EnglishVietnamUnknown