DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG LỢI

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG LỢI
Dang Loi Private Enterprise
Số 117, khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
117, Group 3, Song Doc Townlet, Tran Van Thoi District, Ca Mau Province
ĐẶNG LỢI
2000435519 – ngày cấp: 02/03/2005
2000435519 – ngày cấp: 02/03/2005

Send Message to listing owner

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN ĐẶNG LỢI

EnglishVietnamUnknown