SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN
Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Nguyễn Quốc Minh
4600679341
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan

Send Message to listing owner

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN THÁI NGUYÊN

EnglishVietnamUnknown