TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TNHH MỘT THÀNH VIÊN
Investment and Industrial Development Corporation
BECAMEX IDC CORP
Số 230, Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
230 Binh Duong Avenue, Phu Hoa Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province
NGUYỄN VĂN HÙNG
3700145020 – ngày cấp: 22/09/1998
3700145020 – ngày cấp: 22/09/1998

Send Message to listing owner

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP – TNHH MỘT THÀNH VIÊN

EnglishVietnamUnknown