TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG KHÁNH HOÀ

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG KHÁNH HOÀ
Khanh Hoa Planning and Construction Inspection Center
165 Thống Nhất, Phường Phương Sài, Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa
165 Thong Nhat Street, Phuong Sai Ward, Nha Trang City, Khanh Hoa Province
Lê Thành Đức
4200664661
Hoạt động kiến trúc; kiểm tra và phân tích kỹ thuật

Send Message to listing owner

TRUNG TÂM QUY HOẠCH VÀ KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG KHÁNH HOÀ

EnglishVietnamUnknown