Directory Category: Bắc Cạn

Bắc Cạn

Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIET THAI ZINC INDUSTRY JOINT VENTURE COMPANY
Địa chỉ :
Xã Bản Thi, , Huyện Chợ Đồn, Bắc Cạn
Địa chỉ tiếng Anh:
Ban Thi Commune, Cho Don District, Bac Can Province
Đại diện pháp luật:
AMARITSITTIPOL
Mã số thuế:
4700136571
Giấy phép kinh doanh:
1399 – ngày cấp: 26/12/2001
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top