Directory Category: Bình Dương

Bình Dương

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Marico South East Asia Corporation
Tên viết tắt:
MARICO SEA
Địa chỉ :
3, Street No. 5, Song Than 1 Industrial Park, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật:
Lương Hữu Khánh
Mã số thuế:
3700579324 (11/02/2011)
Giấy phép kinh doanh:
3700579324
Quốc gia- tỉnh:
Tên viết tắt:
BINHDUONGTOURIST
Địa chỉ :
1 Xuyen A Street, An Binh Ward, Di An Town, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật:
PHẠM MINH TÂN / NGUYỄN ĐỨC THUẤN
Mã số thuế:
3700144838
Giấy phép kinh doanh:
3700144838 – ngày cấp: 22/09/1998
Quốc gia- tỉnh:
Địa chỉ :
Thửa đất số 106, Tờ bản đồ 48, ấp Đồng Chinh, Xã Phước Hoà, Huyện Phú Giáo, Tỉnh Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh:
Land Plot 106, Map No. 48, Dong Chinh Hamlet, Phuoc Hoa Commune, Phu Giao District, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật:
Trần Như Lan
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
S.C. JOHNSON & SON LTD
Địa chỉ :
Khu CN Sóng thần, Dĩ an, , TX Dĩ An, Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh:
Song Than Industrial Park, Di An Town, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật:
SAMEER GARG
Mã số thuế:
3700227918
Giấy phép kinh doanh:
462045000482 – ngày cấp: 19/09/1998
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
AKZO NOBEL PAINTS VIETNAM LTD
Địa chỉ :
Lô E-1-CN, KCN Mỹ Phước 2, , Thị Xã Bến Cát, Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh:
Lot E-1-CN, My Phuoc 2 Industrial Park, Ben Cat Town, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật:
MANUELITO JOSE PACHECO DE / PHILIP JOHN GILLETT
Mã số thuế:
3700687873
Giấy phép kinh doanh:
462043000572 – ngày cấp: 08/02/2006
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Duong Province Department of Health
Địa chỉ :
tầng 15 tháp A TTCTHC tập trung, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương
Đại diện pháp luật:
HUỲNH VĂN NHỊ
Mã số thuế:
3700255993 – ngày cấp: 05/12/1998
Giấy phép kinh doanh:
3700255993 – ngày cấp: 05/12/1998
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Binh Duong Province People’s Commitee
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Gia Tuong Co.,ltd – Binh Duong Branch
Địa chỉ :
Kho C2, lô D, tổng kho Sóng Thần, Công ty XNK Ngũ Cốc, khu, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương
Địa chỉ tiếng Anh:
Warehouse C2, Lot D, Song Than Industrial Park, GRAINCO, Di An Ward, Di An Town, Binh Duong Province
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Như Nhứt
Mã số thuế:
5900199242-002 (10/06/2003)
Giấy phép kinh doanh:
5900199242-002 (10/06/2003)
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIET NAM TECHNOLOGY & TELECOMMUNICATION JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
VNTT
Địa chỉ :
21 VSIP II, Đường số 1, Khu công nghiệp Việt Nam – Singapore 2, Phường Hoà Phú, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
21 VSIP II, Street No. 1, VSIP II, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
GIANG QUỐC DŨNG
Mã số thuế:
3700861497 – Ngày bắt đầu thành lập:02/01/2008
Ngành nghề chính:
(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
6110
Hoạt động viễn thông có dây
Chi tiết: Dịch vụ viễn thông.
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: Khảo sát, tư vấn các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và tự động; Công trình điện, điện tử; Công trình điện lạnh; Công trình cấp thoát nước; Công trình phòng cháy chữa cháy
4329
Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt, bảo dưỡng các công trình viễn thông, công nghệ thông tin và tự động; Công trình phòng cháy chữa cháy; Công trình điện tử
6209 (Chính)
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
Chi tiết: Dịch vụ công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống.
5820
Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất, gia công, xuất khẩu phần mềm
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Mua bán các sản phẩm phần mềm.
2610
Sản xuất linh kiện điện tử
Chi tiết: Sản xuất, lắp ráp, xuất nhập khẩu, bảo hành, bảo dưỡng và kinh doanh các thiết bị phục vụ ngành công nghệ thông tin, điện tử, tự động, viễn thông, thiết bị văn phòng và dân dụng.
6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
Chi tiết: Cung cấp các dịch vụ tư vấn về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.
8559
Giáo dục khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Đào tạo chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin.
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng ( trừ hoạt động bến thủy nội địa )
4652
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết: Bán buôn thiết bị điện và linh kiện điện tử, điện lạnh, viễn thông, công nghệ thông tin, phòng cháy chữa cháy
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn thiết bị văn phòng và dân dụng.
4321
Lắp đặt hệ thống điện
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống điện
2620
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
2630
Sản xuất thiết bị truyền thông
2640
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
2670
Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học
2790
Sản xuất thiết bị điện khác
2817
Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)
3313
Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học
3314
Sửa chữa thiết bị điện
3319
Sửa chữa thiết bị khác
4390
Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác
4651
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
4653
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp
4659
Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4690
Bán buôn tổng hợp
4741
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
4742
Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh
4759
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh
6021
Hoạt động truyền hình
6022
Chương trình cáp, vệ tinh và các chương trình thuê bao khác
6120
Hoạt động viễn thông không dây
6130
Hoạt động viễn thông vệ tinh
6190
Hoạt động viễn thông khác
6201
Lập trình máy vi tính
6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan
6312
Cổng thông tin
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
7410
Hoạt động thiết kế chuyên dụng
7710
Cho thuê xe có động cơ
8560
Dịch vụ hỗ trợ giáo dục
9511
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi
9512
Sửa chữa thiết bị liên lạc
9521
Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
9522
Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình
9524
Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự
4101
Xây dựng nhà để ở
4102
Xây dựng nhà không để ở
4212
Xây dựng công trình đường bộ
4221
Xây dựng công trình điện
4222
Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223
Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4299
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4229
Xây dựng công trình công ích khác
6391
Hoạt động thông tấn
4311
Phá dỡ
4322
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí
6399
Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu
7730
Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển
9529
Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác chưa được phân vào đâu
4312
Chuẩn bị mặt bằng
4610
Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
4330
Hoàn thiện công trình xây dựng
Giấy phép kinh doanh:
3700861497 – Ngày bắt đầu thành lập:02/01/2008
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
ANCO COMPANY LIMITED
Địa chỉ :
Số 3B/2, Khu phố 1B, Phường An Phú, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
3B/2, Quarter 1B, An Phu Commune, Thuan An Town, Binh Duong Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
BÙI HUY HÙNG
Mã số thuế:
3700318266 (04/10/1999)
Ngành nghề chính:
( Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện)
2393 (Chính)
Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác
Chi tiết: Sản xuất hàng gốm sứ mỹ nghệ và tiểu thủ công nghiệp xuất khẩu
4649
Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Kinh doanh hàng gốm sứ mỹ nghệ và tiểu thủ công nghiệp xuất khẩu
6810
Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết; Kinh doanh bất động sản, cho thuê kho bãi và nhà xưởng
Giấy phép kinh doanh:
3700318266 (04/10/1999)
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top