Directory Category: Cà Mau

Cà Mau

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Dang Loi Private Enterprise
Địa chỉ :
Số 117, khóm 3, Thị trấn Sông Đốc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau
Địa chỉ tiếng Anh:
117, Group 3, Song Doc Townlet, Tran Van Thoi District, Ca Mau Province
Đại diện pháp luật:
ĐẶNG LỢI
Mã số thuế:
2000435519 – ngày cấp: 02/03/2005
Giấy phép kinh doanh:
2000435519 – ngày cấp: 02/03/2005
Quốc gia- tỉnh:
Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Ca Mau Province People’s Committee
Địa chỉ :
Số 02, Hùng Vương, Phường 5, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau
Địa chỉ tiếng Anh:
2 Hung Vuong Street, Ward 5, Ca Mau City, Ca Mau Province
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top