Đồng Nai

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y ĐỒNG NAI
Dong Nai Sub-Department of Livestock production and Veterinary
93 Đường Đồng Khởi, P.Tam Hòa, , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
93, Dong Khoi Street, Tam Hoa Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
HOÀNG VĂN HƯỞNG
3600360916
3600360916 – ngày cấp: 15/12/1998
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ SONADEZI
SONADEZI SERVICES JOINT – STOCK COMPANY
Tầng 8, Tòa nhà Sonadezi, Số 01, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
8th floor, Sonadezi Building, 1 Street No. 1, Bien Hoa 1 Industrial Park, An Binh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
TRẦN ANH DŨNG
3600890938
3600890938 – ngày cấp: 28/05/2007
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐỒNG XANH
GREENFIELD ENVIROMENTAL CORPORATION
55B2, KP 11, đường Đồng Khởi, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
55B2, Quarter 11, Dong Khoi Street, Tan Phong Ward, Bien Hoa City, Vietnam
Nguyễn Văn Cương
3600727949 (04/10/2006)
3600727949
CÔNG TY CỔ PHẦN TỔ HỢP SA DO
SADO GROUP
Đường số 2, KCN Tam Phước, Xã Tam Phước, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
NGUYỄN CÔNG CHÍNH
3602332872
3602332872 – ngày cấp: 16/06/2010
CÔNG TY TNHH BLUESCOPE BUILDINGS VIỆT NAM
BLUESCOPE BUILDINGS VIETNAM LIMITED
11, Đường 9A, Khu Công Nghiệp Biên Hòa 2, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai
11, 9A Street, Bien Hoa 2 Industrial Park, Long Binh Tan Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Suvanhongkul Sompop
3603197619
CÔNG TY TNHH TRANSTECH VIỆT NAM
Nhà xưởng 26, đường 9,7 (đường nội bộ cụm nhà xưởng cho thuê,, Xã Tam An, Huyện Long Thành, Đồng Nai
Factory 26, Street 9 & 7 (internal road of rented factory buildings, Tam An Commune, Long Thanh District, Dong Nai Province
Peter Krautler
3603550295 (23/11/2016)
3603423233
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP LẠC HỒNG
LAC HONG UNIVERSITY
Số 10 Liên Tỉnh Lộ 24, P.Bửu Long, , Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
10, Provincial Road 24, Buu Long Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
ĐOÀN VĂN ĐIỆN
3600448014
CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ ĐỒNG NAI
DONG NAI VALUATION CORPORATION
DVC
Số 42, đường Cách mạng tháng 8, Phường Quang Vinh, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
42 Cach Mang Thang 8 Street, Quang Vinh Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province, Vietnam
HỒ HỮU CHÂU
3600965397 (27/12/2007)
4663
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
: Bán buôn vật liệu xây dựng (không chứa hàng tại trụ sở).
5819
Hoạt động xuất bản khác
: Xuất bản các ấn phẩm về giá cả.
4100
Xây dựng nhà các loại
4290
Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4511
Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
4520
Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
4530
Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác
8299 (Chính)
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Cung cấp thông tin thị trường giá cả các vật liệu, thiết bị, hàng hóa. Thẩm định giá các tài sản thuộc nguồn vốn ngân sách cấp, vốn vay có bảo lãnh của nhà nước. Thẩm định đất đai, tài sản theo yêu cầu khách hàng. Nghiên cứu, tổ chức hội thảo, bồi dưỡng kiến thức về nghiệp vụ thẩm định giá và thị trường giá cả. Xác định giá trị doanh nghiệp.
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
: Tư vấn, môi giới bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất.
7020
Hoạt động tư vấn quản lý
: Tư vấn tài chính doanh nghiệp. Tư vấn dịch vụ đầu tư trong và nước ngoài (tư vấn lập thục đầu tư, tư vấn thành lập mới doanh nghiệp, mua bán, sát nhập, giải thể, chuyển đổi doanh nghiệp).
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
– Lập dự toán các công trình xây dựng, dân dụng, công nghiệp, giao thông và thủy lợi. – Tư vấn giám sát, giám sát công tác xây dựng và hoàn thiện công trình dân dụng và công nghiệp – Tư vấn lập thẩm định dự án đầu tư xây dựng – Tư vấn thiết kế, thiết kế xây dựng công trình giao thông đường bộ – Thẩm tra xây dựng công trình giao thông đường bộ – Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình – Tư vấn đấu thầu công trình xây dựng
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
: Tư vấn, lập báo cáo đánh giá tác động môi trường. Tư vấn lập dự án môi trường và đánh giá tác động môi trường.
7710
Cho thuê xe có động cơ
7911
Đại lý du lịch
: Kinh doanh du lịch lữ hành nội địa.
3600965397 (27/12/2007)
Oda Pharma Ha Noi Equipment Pharmaceutical Company Limited
ODA PHARMA HA NOI CO., LTD
Số 1/28 đường Nguyễn ái Quốc, KP 10, Phường Tân Phong, Thành phố Biên Hoà, Đồng Nai
1/28 Nguyen Ai Quoc Street, Quarter 10, Tan Phong Ward, Bien Hoa City, Dong Nai Province
Trương Thị Then
3603436835 (03/01/2017)
Bán buôn thực phẩm
3603436835 (03/01/2017)
ROHM AND HAAS VIETNAM CO., LTD
CÔNG TY TNHH ROHM AND HAAS VN
Đường 5, KCN Nhơn Trạch III – giai đoạn 2, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhơn Trạch, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam
Street No. 5, Nhon Trach III IP – Stage 2, Hiep Phuoc Commune, Nhon
NGUYỄN ANH KIỆT
3601004861 – 21/04/2008
– Thực hiện quyền nhập khẩu các loại hàng hóa có mã HS như sau: 0710, 1005, 1007, 1102, 1103, 1104, 1108, 1201, 1205, 1206, 1207, 1208, 1404, 1507, 1512, 1514, 1515, 2303, 2304, 2306 theo quy định của pháp luật. (Doanh nghiệp phải thực hiện đúng những ngành nghề phù hợp quy hoạch trong Khu Công nghiệp KCN Nhơn Trạch III – Giai đoạn 2) (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và chỉ kinh doanh các ngành nghề khi có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đầu tư và pháp luật có liên quan cũng như các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia) (Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và các văn bản pháp luật có liên quan).(Doanh nghiệp phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường và điều kiện kinh doanh đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện) Đối với các trường hợp phải cấp Giấy phép kinh doanh để thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ về việc quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư có trách nhiệm liên hệ Sở Công Thương để thực hiện thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh, Giấy phép lập cơ sở bán lẻ (nếu có) theo đúng quy định (trừ các trường hợp không phải cấp Giấy phép kinh doanh quy định tại Điều 6 Nghị định số 09/2018/NĐ-CP). Doanh nghiệp phải tuân thủ và đáp ứng điều kiện theo quy định tại Luật Thương mại, Nghị định số 09/2018/NĐ-CP ngày 15/01/2018 quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan.
4799
Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ (không thành lập cơ sở bán lẻ) các loại hàng hóa có mã số HS sau: 1302.32, 2815.12, 2815.20, 2841.69, 2903.12, 2903.23, 2905.32, 2909.43, 2909.49, 2912.11, 2912.19, 2915.32, 2915.39, 2915.60, 2916.12, 2921.21, 2922.49, 2923.90, 3402.11, 3402.13, 3506.91, 3808.50 (ngoại trừ mã HS 3808.50.12 và 3808.50.19.10), 3808.91 (ngoài trừ mã HS 3808.91.20.00 và 3808.91.90.10), 3808.92, 3808.93, 3808.99, 2810.10, 3815.19, 3819.00, 3824.90, 3901.10, 3901.201 3901.90, 3903.90, 3906.90, 3907.20, 3907.99, 3909.30, 3909.50, 3911.90, 3912.39, 3914.00, 4002.70, 8421.99 và 8593.40 theo quy định của pháp luật
4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn các sản phẩm và nguyên liệu hóa chất, nhựa và các sản phẩm liên quan khác.
7490
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện các dịch vụ về tư vấn hổ trợ có mã CPC 86721, 86725, 86729, 85102, 85104, 86761, 86762.
2011 (Chính)
Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết: Sản xuất các loại sản phẩm hóa học (Acrylic tinh khiết, Styren Acrylic, Vinyl Acetate, Opaques, Poly Acrylic Acid)
3601004861 – 21/04/2008
EnglishVietnamUnknown