Directory Category: Quảng Bình

Quảng Bình

Tên giao dịch (tiếng Anh):
BT2 WINDFARM JOINT STOCK COMPANY
Tên viết tắt:
BT2
Địa chỉ :
81 Phan Bội Châu, Phường Đồng Hải, Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
81 Phan Boi Chau, Dong Hai Ward, Dong Hoi City, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
NGUYỄN NAM THẮNG
Mã số thuế:
3101086947 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2020
Ngành nghề chính:
3511 (Chính)
Sản xuất điện
Chi tiết: Sản xuất điện bằng năng lượng gió
3512
Truyền tải và phân phối điện
Chi tiết: Kinh doanh điện năng
Giấy phép kinh doanh:
3101086947 – Ngày bắt đầu thành lập: 12/06/2020
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
SONG GIANH JOINT – STOCK CORPORATION
Tên viết tắt:
SOGICO
Địa chỉ :
Phường Quảng Thuận, Thị Xã Ba Đồn, Tỉnh Quảng Bình, Việt Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
Quang Thuan Ward, Ba Don Town, Quang Binh Province, Vietnam
Đại diện pháp luật:
BIỀN VĂN NGA
Mã số thuế:
3100126555- 07/02/2009
Ngành nghề chính:
2012 (Chính) Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ
Chi tiết: Sản xuất phân bón hữu cơ sinh học và các loại phân bón khác.
0520 Khai thác và thu gom than non
Chi tiết: Khai thác thu gom than bùn và phot pho rít, khoáng hóa chất và khoáng phân bón;
42102 Xây dựng công trình đường bộ
Chi tiết: Xây dựng các công trình giao thông.
2220 Sản xuất sản phẩm từ plastic
4100 Xây dựng nhà các loại
42900 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
Chi tiết: Xây dựng các công trình dân dụng, thủy lợi, công nghiệp.
8299 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu vật tư thiết bị phục vụ cho sản xuất phân bón, thủy sản và bao bì.
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Kinh doanh (cả xuất nhập khẩu) phân bón hữu cơ sinh học và các loại phân bón khác; – Kinh doanh các loại bao bì PE, PP, bao Caston có in ấn.
1702 Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa
Chi tiết: Sản xuất bao bì Caston có in ấn
7490 Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Tư vấn đầu tư, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh phân bón sinh học, nuôi trồng thuỷ sản; các loại hợp chất xử lý hồ nuôi tôm, cá và các loại thức ăn gia súc, gia cầm.
7310 Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ thông tin quảng cáo.
2399 Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng
2592 Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: Sản xuất gia công cơ khí.
3312 Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa nhỏ.
5610 Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng.
5510 Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
Chi tiết: Kinh doanh khách sạn.
7920 Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
Chi tiết: Kinh doanh đưa đón khách du lịch.
3811 Thu gom rác thải không độc hại
Chi tiết: Thu gom chất thải, rác thải sinh hoạt và phụ phế phẩm nông nghiệp, công nghiệp từ các lò mỗ, cơ sở chế biến, thuộc da dùng làm nguyên liệu cho sản xuất phân hữu cơ sinh học;
3821 Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại
Chi tiết: Xử lý chất thải, rác thải sinh hoạt và phụ phế phẩm nông nghiệp, công nghiệp từ các lò mỗ, cơ sở chế biến, thuộc da dùng làm nguyên liệu cho sản xuất phân hữu cơ sinh học;
0321 Nuôi trồng thuỷ sản biển
0322 Nuôi trồng thuỷ sản nội địa
4632 Bán buôn thực phẩm
Chi tiết: thu mua thủy hải sản sản xuất khẩu và nội địa.
1020 Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản
Chi tiết: Chế biến thủy hải sản xuất khẩu và nội địa
Giấy phép kinh doanh:
3100126555- 07/02/2009
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top