Directory Category: Quảng Nam

Quảng Nam

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
QUANG NAM POST OFFICE
Địa chỉ :
01 Trần Phú, Phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam
Địa chỉ tiếng Anh:
01 Tran Phu Street, Tan Thanh Ward, Tam Ky City, Quang Nam Province
Đại diện pháp luật:
Trần Văn Địch
Mã số thuế:
4000479220 (27/12/2007)
Ngành nghề chính:
Bưu chính
Giấy phép kinh doanh:
4000479220 (27/12/2007)
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top