Quảng Ninh

Vinacomin – Quang Hanh Coal Company
VQHC
Số 302, đường Trần Phú, Phường Cẩm Thành, Thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh
302, Tran Phu Street, Cam Thanh Ward, Cam Pha City, Quang Ninh Province
LÊ MINH CHUẨN / NGUYỄN CÔNG CHÍNH
5700100256-059
5700100256-059 – ngày cấp: 24/07/2013
EnglishVietnamUnknown