Directory Category: Thái Nguyên

Thái Nguyên

Tên công ty – Mã số thuế:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Thai Nguyen Animal Husbandry and Veterinary Sub-department
Địa chỉ :
726 đường Lương Ngọc Quyến, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Địa chỉ tiếng Anh:
726 Luong Ngoc Quyen, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Đại diện pháp luật:
Đỗ Văn Mận
Mã số thuế:
4600202005
Ngành nghề chính:
Hoạt động dịch vụ nông nghiệp
Quốc gia- tỉnh:
Tên giao dịch (tiếng Anh):
Thai Nguyen Department of Agriculture and Rural Development
Địa chỉ :
Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên
Địa chỉ tiếng Anh:
Hoang Van Thu Ward, Thai Nguyen City, Thai Nguyen Province
Đại diện pháp luật:
Nguyễn Quốc Minh
Mã số thuế:
4600679341
Ngành nghề chính:
Nông nghiệp và hoạt động dịch vụ có liên quan
Quốc gia- tỉnh:
Scroll to Top