Hướng dẫn điền tờ khai NA2 đề nghị xin nhập cảnh

Mẫu NA2 được ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BCA ngày 05/01/2015 của Bộ Công an. Đây là công văn để xem xét, xét duyệt, kiểm tra nhân sự nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam.

Tờ khai đề nghị xin nhập cảnh vào Việt Nam cho người nước ngoài sẽ được gửi kèm theo hồ sơ xin nhập cảnh của công ty/tổ chức bảo lãnh đến cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Nội dung tờ khai NA2

Mẫu NA2 là mẫu được sử dụng khá nhiều trong các thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền bao gồm Bộ Ngoại giao và cơ quan quản lý xuất nhập cảnh.

Tờ khai NA2 xuất nhập cảnh bao gồm 3 nội dung chính:

  • Nội dung thứ nhất: thông tin cá nhân của người nước ngoài(họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch, số/loại hộ chiếu, nghề nghiệp/chức vụ).
  • Nội dung thứ hai: các thông tin liên quan đến việc nhập cảnh vào Việt Nam(thời gian, mục đích, chương trình hoạt động tại địa phương, dự kiến địa chỉ tạm trú, cơ quan/tổ chức quản lý).
  • Nội dung thứ ba: những đề nghị khác gửi đến cơ quan xuất nhập cảnh.

mẫu na2

Hướng dẫn điền tờ khai NA2

Cách điền tờ khai NA2 như sau:

  • Tại mục số (1) ghi tên cơ quan/tổ chức bảo lãnh cho người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam;
  • Điền đầy đủ các thông tin cá nhân của người nước ngoài đề nghị nhập cảnh vào Việt Nam(Họ và tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, quốc tịch…). Ghi rõ số lần được nhập cảnh, thời gian cụ thể nhập cảnh;
  • Tại mục số (2) đề nghị Cục Quản lý XNC điền vào các phần chừa trống, chỗ nào không ghi thì gạch chéo(/);
  • Ở mục (3) đề nghị khác thì trong trường hợp được miễn thị thực theo quy định thì điền “khách miễn thị thực nhập cảnh Việt Nam”;

Lưu ý: Tờ khai mẫu NA2 bắt buộc phải có chữ ký và đóng dấu của thủ trưởng cơ quan/tổ chức thì mới được coi là hợp lệ.

Quý khách hàng cần thực hiện thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam có thể liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ dịch vụ trọn gói nhập cảnh với thời hạn chỉ từ 3-5 tuần.

Xem thêm:

Dịch vụ gia hạn visa cho người nước ngoài ở Việt Nam

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top