Ký hiệu thị thực VR – Gốc visa VR – Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác

Gốc visa VR (Ký hiệu thị thực VR) Cấp cho người vào thăm người thân hoặc với mục đích khác, trước đây là ký hiệu là C2Cấp cho người vào Việt Nam với mục đích khác, thì VR ở đây có thể hiểu là viết tắt của 2 từ đầu của Việc Riêng. Thị thực ký hiệu VR có thời hạn không quá 06 tháng. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích khi đã nhập cảnh vào Việt Nam.

Xem dịch vụ visa,dich vu visa

Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời. Xem thêm trường hợp được cấp thị thực rời.

Dưới đây là mẫu thị thực ký hiệu VR – xem hình chỉ của mũi tên ĐỎ

Gia hạn visa 1 tháng 1 lần

thi thuc ky hieu vr, visa goc vrGốc visa VR – ký hiệu thị thực VR

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top