Ngày 1/7 các cửa khẩu quốc tế Việt Nam sẽ cấp thị thực điện tử cho công dân của 80 nước

Ngày 25/5/2020 vừa qua, Chính Phủ đã ban hành nghị quyết số 79/NQ-CP về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử, danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh bằng thị thực điện tử.

các cửa khẩu quốc tế Việt Nam sẽ cấp thị thực điện tử cho công dân của 80 nước

Theo nghị quyết số 79/NQ-CP, có công dân 80 quốc gia sẽ được cấp thị thực điện tử; 8 cửa khẩu quốc tế đường hàng không, 16 cửa khẩu đường bộ, 13 cửa khẩu đường biển sẽ cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh bằng thị thực điện tử. Quy định này chính thức áp dụng từ ngày 1/7/2020 (tổng cộng có 37 cửa khẩu quốc tế cấp thị thực điện tử cho 80 quốc gia).

Xem danh sách các quốc gia được cấp thị thực điện tử và các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh tại đây.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top