Những câu hỏi thường gặp

Điều kiện quá cảnh & Khu vực quá cảnh

Quá cảnh là việc người nước ngoài đi qua hoặc lưu lại khu vực quá cảnh tại cửa khẩu quốc tế của Việt Nam để đi nước thứ ba. I. Điều kiện quá cảnh Người nước ngoài được quá cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây: …

Đơn phương miễn thị thực

Trường hợp đơn phương miễn thị thực nhập cảnh thường rơi vào hộ chiếu ngoại giao, còn những trường hợp dân sự (hộ chiếu phổ thông) thì ít được hưởng miễn visa nhập cảnh đơn phương. 1. Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của …

Các trường hợp được miễn thị thực

Để bắt đầu đi du lịch một quốc gia nào, thì việc đầu tiên là phải biết được quốc gia mình đến có đòi hỏi thị thị nhập cảnh hay không, nếu được miễn thị thực thì không phải xin gì hết, tuy nhiên ở Việt Nam, bạn …

Các hành vi bị nghiêm cấm

Nếu bạn là một công dân tốt, thì các hành vi sau đây không ảnh hưởng gì với bạn, tuy nhiên có những trường hợp “bạn sơ ý” “tin lầm” ai đó thì bạn phải bị vạ lây, như bị dán thị thực giả…Các bạn nên tìm đúng …

Các trường hợp được cấp thị thực rời

Thị thực rời là thị thực không cấp dán trực tiếp vào hộ chiếu, thường rời vào trường hợp hộ chiếu mới cấp cho công dân Trung Quốc, lý lo là rơi vào trường hợp 4 dưới đây. Trên hộ chiếu Trung Quốc có ‘hình lưỡi bò”. Ngoài …

Điều kiện cấp thị thực

Điều kiện cấp thị thực 1. Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế. 2. Có cơ quan, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam mời, bảo lãnh, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 17 của Luật này. 3. Không …