Pháp luật

Luật xuất nhập cảnh 2014, hiệu lực 1/1/2015

Đây là luật được Quốc hội thông qua ngày 16/06/2014 dưới dạng luật số 47/2014/QH13. Đây là luật mới nhất và có giá trị sau cùng, thay thế các luật xuất nhập cảnh trước đây. Điều thay đổi mới nhất của luật xuất nhập cảnh 2014, 2015 lần …