Visa 1 tháng-5 năm

Dịch vụ xin visa 1 năm cho người Úc tại Việt Nam

Xin visa 1 năm cho người Úc tại Việt Nam (1-year visa) thường là trường hợp người Úc vào làm việc với Doanh nghiệp Việt Nam và gốc visa ký hiệu là DN. Tùy trường hợp và điều kiện hiện có để xin visa hay giấy phép lao động …

Dịch vụ xin visa 1 năm cho người Mỹ tại Việt Nam

Xin visa 1 năm cho người Mỹ tại Việt Nam (1-year visa) thường là trường hợp người Mỹ vào làm việc với Doanh nghiệp Việt Nam và gốc visa ký hiệu là DN. Tùy trường hợp và điều kiện hiện có để xin visa hay giấy phép lao động …

Dịch vụ xin visa 1 năm cho người Anh tại Việt Nam

Xin visa 1 năm cho người Anh tại Việt Nam (1-year visa) thường là trường hợp người Anh vào làm việc với Doanh nghiệp Việt Nam và gốc visa ký hiệu là DN. Tùy trường hợp và điều kiện hiện có để xin visa hay giấy phép lao động …
{"slides_column":"4","slides_scroll":"1","dots":"true","arrows":"true","autoplay":"true","autoplay_interval":"2000","loop":"true","rtl":"false","speed":"1000","center_mode":"false"}