CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI HOA TƯƠI

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI HOA TƯƠI
FRESH FLOWER WORLD CORPORATION
29 Trần Quang Diệu, Phường 13, Quận 3, TP Hồ Chí Minh
29 Tran Quang Dieu Street, Ward 13, District 3, Ho Chi Minh City
NGUYỄN THỊ THÙY VŨ
0304412326
0304412326 – ngày cấp: 23/06/2006

Send Message to listing owner

CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ GIỚI HOA TƯƠI

EnglishVietnamUnknown