Xử lý hồ sơ khó

Dịch vụ xử lý hồ sơ khó như gia hạn visa hết hạn, quá hạn, nộp phạt cho visa quá hạn, quốc tịch khó cho người nước ngoài; gia hạn visa Mỹ cho người Việt Nam…

Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

Theo luật xuất nhập cảnh mới 2014, thì Bộ ngoại giao không được phép trực tiếp cấp thị thực, nghĩa là phải có công văn nhập cảnh của Cục xuất nhập cảnh (thuộc Bộ Công An) trước đó, thì Bộ mới được phép cấp visa. Đây là công việc cũng gây khó khăn cho người …

Cấp thị thực tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài

1. Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao và hộ chiếu, tờ khai đề nghị cấp thị thực có dán ảnh đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 15 của Luật này, cơ quan có …

Cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền cấp thị thực của Việt Nam ở nước ngoài

Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

1. Người nước ngoài không thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này phải thông qua cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh. Cơ quan, tổ chức, cá nhân mời, bảo lãnh người …

Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh

thoi han thi thuc, thoi han cap thi thuc cho nguoi nuoc ngoai

Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

  1. Người nước ngoài thuộc diện quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 8 của Luật này thông qua cơ quan, tổ chức mời, bảo lãnh gửi văn bản đề nghị cấp thị thực tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao. 2. Cơ quan, tổ chức mời, …

Thủ tục mời, bảo lãnh người nước ngoài nhập cảnh tại cơ quan có thẩm quyền của Bộ Ngoại giao

xu ly tinh huong ngoi phong cho, xử lý ngồi phòng chờ, xu ly tinh huong dang o phong choXử lý tình huống đang ở phòng chờ

Xử lý tình huống đang ở phòng chờ nhưng chưa có công văn nhập cảnh

Nếu bạn đang ở phòng chờ của Sân bay Tân Sơn Nhất, bạn không xin được công văn nhập cảnh Việt Nam, bạn phải làm sao? Nếu không xử lý kịp thời, rất có thể bạn sẽ bị “trục xuất” trở về nước. Tuy nhiên nếu bạn “biết” xử lý thì tình cảnh này có …

Xử lý tình huống đang ở phòng chờ nhưng chưa có công văn nhập cảnh

Scroll to Top