Visa cho người nước ngoài

Dịch vụ làm visa cho người Canada tại Việt Nam

Hiện này người có quốc tịch Canada đang có xu hướng vào Việt Nam để dạy tiếng Anh, kinh doanh thương mại, kết hôn với người Việt…Ở Việt Nam hiện nay, người nước ngoài dạy tiếng Anh rất phổ biến vì rất dễ kiếm tiền mà không phải …

Dịch vụ làm visa cho người Singapore tại Việt Nam

Hiện này người có quốc tịch Singapore đang có xu hướng vào Việt Nam để dạy tiếng Anh, kinh doanh thương mại, kết hôn với người Việt…Ở Việt Nam hiện nay, người nước ngoài dạy tiếng Anh rất phổ biến vì rất dễ kiếm tiền mà không phải …

Dịch vụ làm visa cho người Philippines tại Việt Nam

Hiện này người có quốc tịch Philippines đang có xu hướng vào Việt Nam để dạy tiếng Anh, kinh doanh thương mại, kết hôn với người Việt…Ở Việt Nam hiện nay, người nước ngoài dạy tiếng Anh rất phổ biến vì rất dễ kiếm tiền mà không phải …

Dịch vụ xin visa 1 năm cho người Úc tại Việt Nam

Xin visa 1 năm cho người Úc tại Việt Nam (1-year visa) thường là trường hợp người Úc vào làm việc với Doanh nghiệp Việt Nam và gốc visa ký hiệu là DN. Tùy trường hợp và điều kiện hiện có để xin visa hay giấy phép lao động …

Dịch vụ làm visa cho người New Zealand tại Việt Nam

Hiện này người có quốc tịch New Zealand đang có xu hướng vào Việt Nam để dạy tiếng Anh, kinh doanh thương mại, kết hôn với người Việt…Ở Việt Nam hiện nay, người nước ngoài dạy tiếng Anh rất phổ biến vì rất dễ kiếm tiền mà không …