SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH PHƯỚC

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH PHƯỚC
Binh Phuoc Department of Agriculture and Rural Development
Đường Võ Văn Tần, KP Tân Trà, Phường Tân Bình, Thị xã Đồng Xoài, Bình Phước
Vo Van Tan Street, Tan Tra Quarter, Tan Binh Ward, Dong Xoai Town, Binh Phuoc Province
Nguyễn Văn Tới
3800201374
Hoạt động quản lý nhà nước nói chung và kinh tế tổng hợp

Send Message to listing owner

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỈNH BÌNH PHƯỚC

EnglishVietnamUnknown