TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ)

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ)
PETROVIETNAM TRANSPORTATION CORPORATION
PV TRANS CORP
Tầng 2, Tòa nhà PVFCCo (Tòa nhà Đạm Phú Mỹ), Số 43 Mạc Đĩnh, Phường Đa Kao, Quận 1, TP Hồ Chí Minh
PHẠM VIỆT ANH
0302743192
0302743192 – ngày cấp: 23/10/2002

Send Message to listing owner

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ (TÊN CŨ: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI DẦU KHÍ)

EnglishVietnamUnknown