PNVT

MIỄN VISA 3 NĂM CHO CÔNG DÂN 5 NƯỚC TÂY ÂU

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa đồng ý gia hạn thêm 3 năm chính sách miễn thị thực (visa) cho công dân 5 nước Tây Âu đến Việt Nam bắt đầu từ ngày 01/7/2018. Đây là một chính sách có ý nghĩa đối với sự phát triển …

Rút ngắn thời hạn cấp Phiếu lý lịch tư pháp

Sau 6 năm thi hành, Luật Lý lịch tư pháp (LLTP) đã thực sự đi vào cuộc sống và mang lại nhiều kết quả tích cực. Tuy nhiên, một trong những hạn chế của luật là chưa đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính. …