PNVT

Chiến lược dài hơi cho visa

Vừa qua, Chính phủ đã đồng ý miễn thị thực (visa) cho 5 nước Tây Âu thời hạn 3 năm kể từ ngày 1/7/2018. Tuy nhiên, để phát triển ngành du lịch Việt Nam cũng như những ngành kinh tế liên quan khác, Việt Nam cần có những …

MIỄN VISA 3 NĂM CHO CÔNG DÂN 5 NƯỚC TÂY ÂU

Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa đồng ý gia hạn thêm 3 năm chính sách miễn thị thực (visa) cho công dân 5 nước Tây Âu đến Việt Nam bắt đầu từ ngày 01/7/2018. Đây là một chính sách có ý nghĩa đối với sự phát triển …
EnglishVietnamUnknown