CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM VVFC – 0102576353

Tên công ty – Mã số thuế:
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊNH GIÁ VÀ DỊCH VỤ TÀI CHÍNH VIỆT NAM VVFC – 0102576353
Tên giao dịch (tiếng Anh):
VIET NAM VALUATION AND FINANCIAL CONSULTANCY JOINT STOCK COMPANY VVFC
Tên viết tắt:
V V F C., JSC
Địa chỉ :
Số 3, Thuỵ Khuê, Phường Thuỵ Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội
Địa chỉ tiếng Anh:
3, Thuy Khue Street, Thuy Khue Ward, Tay Ho District, Hanoi City
Đại diện pháp luật:
Vũ An Khang
Mã số thuế:
0102576353 – Ngày bắt đầu thành lập: 10/12/2007
Ngành nghề chính:
7110
Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: – Lập, thẩm tra dự toán xây dựng công trình; – Lập, thẩm tra tổng mức đầu tư xây dựng công trình (trừ các dự án quan trọng quốc gia); – Dịch vụ tư vấn đấu thầu; tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư;
6820
Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
Chi tiết: – Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; – Dịch vụ tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản;
7490 (Chính)
Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức và đào tạo nhân lực trong lĩnh vực xây dựng (Doanh nghiệp chỉ hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép); – Dịch vụ giám định hàng hóa tài sản là động sản, bất động sản; – Kinh doanh, môi giới kinh doanh tài sản (động sản, doanh nghiệp); – Xác định giá trị doanh nghiệp; – Định giá giá trị tài sản vô hình, giá trị thương hiệu, lợi thế kinh doanh; – Đánh giá uy tín doanh nghiệp; – Định giá (thẩm định giá) các tài sản, hàng hoá và dự án (động sản, bất động sản) của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; (Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật).
6619
Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Tư vấn marketing; – Tư vấn đấu giá tài sản; – Tư vấn đầu tư, kinh doanh, mua – bán doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính); – Xây dựng phương án xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hoá;
7212
Nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ
Chi tiết: – Tổ chức điều tra (trừ lĩnh vực Nhà nước cấm điều tra), nghiên cứu ứng dụng, hội thảo khoa học về xã hội, thị trường, giá cả, kinh tế tài chính, tổ chức các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ về kinh tế, thị trường giá cả, định giá, kinh tế tài chính theo quy định của pháp luật;
8299
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu
Chi tiết: – Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh;
Giấy phép kinh doanh:
0102576353 – Ngày bắt đầu thành lập: 10/12/2007
Quốc gia- tỉnh:

Send Message to listing owner

Bình luận

Bình luận

EnglishVietnamUnknown