Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước dùng khi bạn làm mất hộ chiếu phổ thông (HCPT). Theo quy đình, trong vòng 48 giờ sau khi hộ chiếu bị mất, bạn phải dùng Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước dưới đây để trình báo với cơ quan cấp hộ chiếu.

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước

Đơn trình báo mất hộ chiếu phổ thông trong nước

CLICK ĐỂ TẢI MẪU ĐƠN TRÌNH BÁO MẤT HỘ CHIẾU PHỔ THÔNG TRONG NƯỚC

don-trinh-bao-mat-ho-chieu-pho-thong-2

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top