Ký hiệu thị thực DL – Gốc visa DL – Cấp cho người vào du lịch

Gốc visa DL (Ký hiệu thị thực DL) Cấp cho người vào du lịch, trước đây là ký hiệu là C1Cấp cho người vào Việt Nam du lịch, thì DL ở đây có thể hiểu là viết tắt của 2 từ đầu của Du Lịch. Thị thực ký hiệu DL có thời hạn không quá 03 tháng. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích khi đã nhập cảnh vào Việt Nam.

Xem dịch vụ visa,dich vu visa

Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời. Xem thêm trường hợp được cấp thị thực rời.

Dưới đây là mẫu thị thực ký hiệu DL – xem hình chỉ củamũi tên ĐỎ

Gia hạn visa 1 tháng 1 lần

Gốc visa DL – ký hiệu thị thực DL

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top