Ký hiệu thị thực DN – Cấp cho người vào làm việc với doanh nghiệp tại Việt Nam

Trước đây, gốc visa cấp cho người vào làm việc với các doanh nghiệp của Việt Nam là B3, thì giờ đây là ký hiệu thị thực DN, DN ở đây có thể hiểu là viết tắt của 2 từ đầu của Doanh Nghiệp. Thị thực ký hiệu DN có thời hạn không quá 12 tháng. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích.

Xem dịch vụ visa nhanh, miễn thị thực 5 năm

Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời. Xem thêm trường hợp được cấp thị thực rời.

Dưới đây là mẫu thị thực ký hiệu DN – xem hình chỉ của mũi tên ĐỎ

Gia hạn visa 3 tháng nhiều lần

ky hieu thi thuc dn, goc visa dnGốc visa DN – ký hiệu thị thực DN

Gia hạn visa 3 tháng một lần

Gốc visa DN - ký hiệu thị thực DNGốc visa DN – ký hiệu thị thực DN

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top