Ký hiệu thị thực ĐT – Cấp cho người vào thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép

Trước đây, gốc visa cấp cho người vào thực hiện dự án đầu tư đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp giấy phép. là B2, thì giờ đây là ký hiệu thị thực ĐT, ĐT ở đây có thể hiểu là viết tắt của 2 từ đầu của Đầu Tư. Thị thực ký hiệu ĐT có thời hạn không quá 05 năm. Thị thực có giá trị một lần hoặc nhiều lần và không được chuyển đổi mục đích.

Xem dịch vụ visa, miễn thị thực 5 năm

Thị thực được cấp riêng cho từng người, trừ trường hợp trẻ em dưới 14 tuổi được cấp chung hộ chiếu với cha hoặc mẹ hoặc người giám hộ. Thị thực được cấp vào hộ chiếu hoặc cấp rời. Xem thêm trường hợp được cấp thị thực rời.

Dưới đây là mẫu thị thực ký hiệu ĐT – xem hình chỉ của mũi tên ĐỎ

Gia hạn visa 3 tháng nhiều lần

ky hieu thi thuc DT, ký hiệu thị thực ĐTGốc visa ĐT – ký hiệu thị thực ĐT

Xem Thủ tục giấy phép lao động, thu tuc gia han visa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top