Những trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe

Theo Điều 49 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT về việc đổi giấy phép lái xe, theo đó, một số trường hợp không được đổi giấy phép lái xe.

Theo Điều 49 Thông tư 58/2015/TT-BGTVT về việc đổi giấy phép lái xe (GPLX), các đối tượng sau không được đổi GPLX:

– GPLX tạm thời của nước ngoài; GPLX quốc tế; GPLX của nước ngoài, quân sự, công an quá thời hạn sử dụng theo quy định, bị tẩy xóa, rách nát không còn đủ các yếu tố cần thiết để đổi GPLX hoặc có sự khác biệt về nhận dạng; GPLX nước ngoài không do cơ quan có thẩm quyền cấp.

Những trường hợp nào không được đổi giấy phép lái xe. Ảnh minh họa

– GPLX do ngành giao thông vận tải cấp nhưng không có trong hệ thống thông tin GPLX, bảng kê danh sách cấp GPLX (sổ quản lý).

– Quyết định ra quân tính đến ngày làm thủ tục đổi quá thời hạn sáu tháng đối với GPLX quân sự do Bộ Quốc phòng cấp.

– Người không đủ tiêu chuẩn sức khỏe theo quy định.

Ngoài ra, các đối tượng sau được đổi giấy phép lái xe:

– Người Việt Nam, người nước ngoài được đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Việt Nam;

– Người có giấy phép lái xe của ngành giao thông vận tải cấp bị hỏng;

– Người Việt Nam, người nước ngoài định cư lâu dài ở Việt Nam đã có giấy phép lái xe Việt Nam đổi từ giấy phép lái xe nước ngoài, khi hết hạn nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

– Người có giấy phép lái xe quân sự còn thời hạn sử dụng khi ra quân (phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu…), nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

– Cán bộ, chiến sĩ công an có giấy phép lái xe do ngành công an cấp sau ngày 31/7/1995 còn thời hạn sử dụng, khi ra khỏi ngành hoặc nghỉ hưu, nếu có nhu cầu được đổi giấy phép lái xe;

– Người có giấy phép lái xe mô tô của ngành công an cấp trước ngày 1/8/1995 bị hỏng có nhu cầu đổi, có tên trong sổ lưu được xét đổi giấy phép lái xe mới;

– Người nước ngoài cư trú, làm việc, học tập tại Việt Nam với thời gian từ ba tháng trở lên, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

– Khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam, có giấy phép lái xe quốc gia còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam;

– Người Việt Nam (mang quốc tịch Việt Nam) trong thời gian cư trú, học tập, làm việc ở nước ngoài được nước ngoài cấp giấy phép lái xe quốc gia, còn thời hạn sử dụng, nếu có nhu cầu lái xe ở Việt Nam được xét đổi sang giấy phép lái xe tương ứng của Việt Nam.

Thời hạn sử dụng và hạng xe được phép điều khiển:

– Thời hạn sử dụng GPLX Việt Nam đổi cho người nước ngoài phù hợp với thời hạn ghi trong thị thực nhập cảnh hoặc thẻ tạm trú, phù hợp với thời hạn sử dụng GPLX nước ngoài nhưng không vượt quá thời hạn quy định của GPLX Việt Nam.

– Thời hạn sử dụng GPLX Việt Nam đổi cho khách du lịch nước ngoài lái xe đăng ký nước ngoài vào Việt Nam phù hợp với thời gian du lịch ở Việt Nam (từ khi nhập cảnh đến khi xuất cảnh) nhưng không vượt quá thời hạn quy định của GPLX Việt Nam.

Đối với khách du lịch nước ngoài lái xe vào Việt Nam chưa có điều kiện xuất trình hộ chiếu và GPLX nước ngoài, khi đổi GPLX có thể căn cứ vào danh sách xuất nhập cảnh của Bộ Công an và bản dịch GPLX (kèm theo bản sao GPLX nước ngoài), làm sẵn GPLX cho số người đăng ký. GPLX chỉ được cấp cho những người thực sự vào Việt Nam sau khi đối chiếu GPLX nước ngoài và hộ chiếu.

– GPLX quốc gia cấp cho người đổi được điều khiển nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang GPLX để điều khiển các hạng xe tương ứng của Việt Nam.

– GPLX quân sự có hiệu lực được phép lái nhiều hạng xe khác nhau được đổi sang GPLX ngành giao thông vận tải có hiệu lực lái các hạng xe tương ứng.

Nguồn: Công Ty Dịch Thuật Phú Ngọc Việt sưu tầm – Dịch công chứng tiếng Thái Lan, Gia hạn visa

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top